Saturday, 5 February, 2011वर पाहिजे
३१) वधु - भंडारी, मध्यम बांधा, उंची ५.२, १२वी कॉमर्स, आर्टीस्ट, भरतनाट्यम, नोकरी. मासिक प्राप्ती ५० हजार. वास्तव्य - मुंबई
अपेक्षा - स्वजातीय, नोकरी किवा आर्टिस्ट, ब्राह्मण, वैश्य, मराठा, मुंबई - पुणे येथील चालेल.

३२) वधु - कुडाळदेशकर, २६ पूर्ण, उंची ५.६, गोरी, सडपातळ, एम.बी.ए.मुंबई विद्यापीठ, आर्थिक स्थिती उत्तम. वेंगुर्ले
अपेक्षा - स्वजातीय किवा ब्राह्मण. उच्चपदस्थ नोकरी किवा बिझनेस.

No comments:

Post a Comment